Vade.cat al Facebook:

Els que vingueu de representants només cal que m’envieu un whatssap o sms al meu telf. Aportació : 30€ constel•lar. 5€ els representants. Inscripcions i informació : Marta 646.216.082
La teràpia sistèmica té una mirada global de l’individu, el qual forma part de diversos sistemes: familiar, laboral, parella, amics…
Quan el nostre sistema està en desordre, la nostra persona i la resta d’individus del nostre sistema pateix els efectes. Ens trobem aleshores amb situacions d’angoixa, conflictes relacionals, familiars, dols inacabats, insatisfaccions personals..etc.
La finalitat de la teràpia sistèmica és acompanyar a la persona a mirar què està passant al seu sistema i a mobilitzar-lo per què es restauri el seu equilibri.
Les constel•lacions familiars és una tècnica que aporta una altra perspectiva de veure la dificultat, i per tant, també de veure la solució.

Es realitza en grup. És el terapeuta el que acompanya a fer tot el procés d’exploració, des del màxim rigor, respecte i seriositat.

Constel·lacions familiars i mirades sistèmiques amb Marta Masferrer

POBLACIÓ: Calella

ÉS PART DE: 

Dissabte 22 de 17 a 21 h. Es realitza en grup. Hi podeu participar de dues formes: participant, podent ser triats com a representants del tema de qui explora, o siguent directament el qui exposa un tema i vol explorar-lo.Necessito saber amb antelació els que voleu constel•lar doncs o be us enviaré una enquesta o be quedarem per una sessió prèvia .

Els que vingueu de representants només cal que m’envieu un whatssap o sms al meu telf. Aportació : 30€ constel•lar. 5€ els representants. Inscripcions i informació : Marta 646.216.082
La teràpia sistèmica té una mirada global de l’individu, el qual forma part de diversos sistemes: familiar, laboral, parella, amics…
Quan el nostre sistema està en desordre, la nostra persona i la resta d’individus del nostre sistema pateix els efectes. Ens trobem aleshores amb situacions d’angoixa, conflictes relacionals, familiars, dols inacabats, insatisfaccions personals..etc.
La finalitat de la teràpia sistèmica és acompanyar a la persona a mirar què està passant al seu sistema i a mobilitzar-lo per què es restauri el seu equilibri.
Les constel•lacions familiars és una tècnica que aporta una altra perspectiva de veure la dificultat, i per tant, també de veure la solució.

Es realitza en grup. És el terapeuta el que acompanya a fer tot el procés d’exploració, des del màxim rigor, respecte i seriositat.

Situació

Constel·lacions familiars i mirades sistèmiques amb Marta Masferrer

de les ànimes 130.
Calella
Mòbil: 646.216.082.
Email: martamasfe@msn.com.
.

Comenta-ho:

Gastronomia a Calella

On podeu fer un mos a Calella