Inserció gratuïta

Anuncia el teu acte o activitat al vade.cat per donar-lo a conèixer a tot l'Alt Maresme.
Per entrar l'anotació primer t'has d'identificar anant a

Anuncia't-hi > Entrar / sortir

Si no tens un perfil d'usuari al vade.cat, has de crear-ne un anant a

Anuncia't-hi > Alta usuari