a:

  • dijous 6 juny - 2013-06-06

  • 4 plats+1 postre+cafes + 5 vins 22,50 iva inclos restaurant Diagonal [+] - av montserrat 19 . Tel.: 937671502. Email: info@restaurantdiagonal.com. www.restaurantdiagonal.com. Pineda

    Tipus: Agenda