Vade.cat al Facebook:

 Segueix-nos al Twitter:

EOI Calella està ubicada a la 1a planta de la Fàbrica Llobet-Guri.
Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.
L’ensenyament es distribueix en cinc cursos d’una durada de 130 hores, distribuïts en tres nivells:
Nivell Bàsic: 2 cursos (1r i 2n)
Nivell Intermedi: 1 curs (3r)
Nivell Avançat: 2 cursos (4t i 5è)
Al final de cada nivell, els alumnes obtenen el certificat corresponent:
Final de 2n curs: Certificat de Nivell Bàsic
Final de 3r curs: Certificat de Nivell Intermedi
Final de 5è curs: Certificat de Nivell Avançat

ESCOLA OFICIAL d’IDIOMES de Calella

POBLACIÓ: Calella

Les escoles oficials d’idiomes són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE. Idiomes que impartim a l’EOI de Calella: alemany, anglès i rus. Els nivells dels certificats bàsic, intermedi i avançat són equiparables amb els nivells A2, B1 i B2 del Marc Europeu Comú de Referència.

EOI Calella està ubicada a la 1a planta de la Fàbrica Llobet-Guri.
Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.
L’ensenyament es distribueix en cinc cursos d’una durada de 130 hores, distribuïts en tres nivells:
Nivell Bàsic: 2 cursos (1r i 2n)
Nivell Intermedi: 1 curs (3r)
Nivell Avançat: 2 cursos (4t i 5è)
Al final de cada nivell, els alumnes obtenen el certificat corresponent:
Final de 2n curs: Certificat de Nivell Bàsic
Final de 3r curs: Certificat de Nivell Intermedi
Final de 5è curs: Certificat de Nivell Avançat

Situació

ESCOLA OFICIAL d’IDIOMES de Calella

Sant Jaume, 339.
Calella
Tel.: 937695716.
Email: eoicalella@xtec.cat.
blocs.xtec.cat/eoicalella/.

Comenta-ho: