Política de privacitat

Qui som?

L’agenda VadeCultura ha estat el butlletí gratuït de referència en la consulta de l’activitat cultural a l’Alt Maresme. Des d’aquest web seguim amb la mateixa filosofia dels inicis, la de posar en comú l’agenda de diversos municipis i fer-ne una eina útil, ràpida i fàcil per informar als habitants i visitants de la zona.

Vade.cat és un projecte d’en Xavier Cáliz i la Carme Guri 

Dades de Contacte

Protecció de dades personals

Vade.cat  els informa que per a fer ús d’alguns dels nostres serveis, així com per a facturar-li els serveis prestats i proporcionar-li les novetats comercials de la nostra empresa o sol·licitar informació, és necessari que ens subministri determinats dades de caràcter personal, que en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als nostres corresponents fitxers amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-li els serveis oferts.

Així mateix li informem que els nostres fitxers estan legalment inscrits en el registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb els següents codis: – Codis pendents del procés administratiu

Consentiment i autorització al tractament automatitzat de les teves dades personals

Vade.cat, com responsable dels fitxers, considera que en el moment que ens facilita les seves dades de caràcter personal a través dels diversos formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està atorgant la seva autorització i consentiment exprés per al tractament de les seves dades en els nostres fitxers, si bé amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les presents polítiques de privadesa respecte a les seves dades, que seran tractats amb absoluta confidencialitat i complint totes les exigències legals recollides en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD i altra legislació aplicable. Les presents polítiques de privadesa es regeixen per la normativa exclusivament aplicable a Espanya,  quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

El subministrament de dades per part de menors de 14 anys, no està permès sense la deguda autorització del seu pares o tutors legals. Vade.cat queda eximida de qualsevol responsabilitat, davant la impossibilitat de la comprovació efectiva de l’edat de l’USUARI, pel subministrament de dades personals de menors de l’edat indicada.

Quines dades sol·licitem i amb que finalitat

Vade.cat, li informa que en cap cas està obligat a facilitar-nos les seves dades personals, i que aquestes són les adequades, pertinents i estrictament necessaries per a complir amb la finalitat per la qual es recullen, no obstant això, aquestes son imprescindibles per a proporcionar-li els serveis oferts, pel que les dades dels formularis ressenyats amb un asterisc (*) són d’obligada resposta.

La finalitat de la sol·licitud de dades personals a través de la nostra pàgina web no és altra que la de poder oferir-li els següents serveis:

  • Inserció Gratis: sol·licitem les seves dades personals  amb la finalitat de comunicar-nos amb vostè per resoldre dubtes i informat-lo de qualsevol incidència.
  • Inserció Plus: sol·licitem les seves dades personals  amb la finalitat de comunicar-nos amb vostè per resoldre dubtes, informat-lo de qualsevol incidència i facturació de les insercions.

Vade.cat, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les seves dades personals als seus fitxers.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals

En qualsevol moment té dret a oposar-se a l’enviament d’informacions comercials, així com a accedir gratuïtament als nostres fitxers per a consultar les seves dades, rectificar-los si són erronis o han variat i cancel·lar-los si no desitja seguir incorporat a ells. Pot comunicar-nos el dret que desitgi exercir  en els termes establerts reglamentàriament dirigint-se a Vade.cat –Responsable Protecció de Dades- Veracruz, 9 08370 Calella (Barcelona-Espanya), o en el correu electrònic informacio@vade.cat.

Cessió o comunicació de les seves dades

Vade.cat, li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comunicam a cap tercer les teves dades, tret que l’usuari ens ho autoritzi, i en els casos legalment previstos.

Actualització i Cancel·lació de les teves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes. Així mateix, ens certifica que totes les dades que Vè. ens facilita són certes, vigents i pertinents per a la finalitat per la qual els hi sol·licitem, i que les facilita per si mateix. Entenem que si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua  interessat a seguir incorporat als mateixos fins que Vade.cat ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

Vade.cat els informa que per imperatiu de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, mantindrà  durant 12 mesos les dades necessàries per a conèixer des de quin terminal es va produir l’accés a la xarxa (adreces IP dels usuaris/àries).

Cookies

Amb l’objectiu de facilitar la navegació en la nostra web, es poden utilitzar cookies, i en conseqüència, en cas d’utilització, l’usuari accepta l’ús de les mateixes i seguiments de IPs. L’analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments de IPs que permeten recollir dades a efectes estadístics: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet. En cap cas, les cookies proporcionen dades personals de l’usuari.

Garantia de Confidencialitat i Seguretat dels fitxers automatitzats

Vade.cat en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les seves dades personals, els informa que ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a salvaguardar  la seguretat dels mateixos tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables.

Vade.cat conté enllaços amb altres websites aliens a la nostra empresa, de manera que no podem garantir ni responem per la seguretat respecte a les seves dades personals que l’usuari proporcioni en aquests portals. En conseqüència, li recomanem que revisi les polítiques de privadesa d’aquestes pàgines web.

Vade.cat  pot modificar les presents polítiques de privadesa per a adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, pel que exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.